پیشنهاد مطالعه

فقهی

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه سیزدهم

ترجمه موسیقی شفای بوعلی – خالقی بسمه تعالی ابن سینا کتاب ویژه فلسفیش که به شفا نام گذاری نموده مرکب از این بخشها گردانیده است : طبیعیات ، ریاضیات ، منطق ، الهیات حال در بخش ریاضیات فن سوم از ریاضیات را در علم موسیقی قرار داده واینچنین گوید: بسم الله الرحمن الرحیم وتوفیقی برایم نیست مگر با استعانت از ...

توضیحات بیشتر »

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه دوازدهم

تکمیل مباحث گذشته درمورد غنا : آیا تغنی به قرآن جایز است . شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا از امام هشتم (ع) نقل می کند وحضرت نیز از پدرانش از حضرت علی (ع) نقل می نماید که فرمودند ، از حضرت رسول خدا شنیدم : اخاف علیکم الاستخفاف بالدین و بیع الحکم وقطیعه الرحم وان تتخذوا القرآن مزامیر ...

توضیحات بیشتر »

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه یازدهم

استثنائات غنا : ۱- عروسی : ابوبصیراز امام صادق (ع) نقل می کند : راجع به کسب زنان مغنیه سوال کردم ، حضرت فرمود: التی یدخل علیها الرجال حرام والتی تدعی الی الاعراس لاباس به و هو قول الله عزوجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله . کسب زن مغنیه که بر آن زن مردان ...

توضیحات بیشتر »

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه دهم

آثار مثبت اجتناب از غنا برای فرد مومن: اجتناب از غنا علاوه برایمن بودن از عذاب الهی آثار معنوی هم دارد که از آن جمله آماده شدن انسان برای نظر برملکوت وباطن عالم است درصورتیکه  با اجتناب از این محرم از محرمات دیگر نیز اجتناب کند . رسول خدا (ص) می فرماید : اگر شیاطین اطراف قلب انسان گردش نمی ...

توضیحات بیشتر »

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه نهم

اطراب : صفت برای آواز وفعل ، یعنی ریتم یا آهنگی که شخصی می نوازد وطرب آور باشد. تظریب : صفت برای فاعل ، یعنی شخص در صدای خود ایجاد طرب کند . در تعریف مشهور فقهی دیدیم که فرمود : هو مد الصوت المستمل علی الترجیع المطرب و مطرب یعنی که برحسب نوعش طرب آور باشد. مطرب صفت برای ...

توضیحات بیشتر »

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه هشتم

طرب چیست : شیخ اعظم در مکاسب از صحاح اللغه جوهری نقل کرده که : الطرب خفه یعتری الانسان لشده  حزن اوسرور طرب احساس سبکی است که به جهت شدت غم یا شادی برانسان عارض می شود . و از اساس اللغه زمخشری نقل کرده : خفه لسرور او هم      احساس سبکی به جهت شادی یا غم می توانیم بگوییم ...

توضیحات بیشتر »