پیشنهاد مطالعه
خانه > مقالات فارسی > فقهی > غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه چهارم

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه چهارم

دلیل دیگر برحرمت غنا

غنا وقول زور

قال الله تبارک وتعالی : فاجتنبوا الرجس من الاوتان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیرمشرکین

اجتناب کنید از رجس وپلیدی که همان بتها باشد واجتناب کنید از سخن زور وباطل (غنا) درحالیکه مایل به دین حق هستید وچیزی را برای خدا شریک قرار ندهید. خدای متعال در این آیه مبارکه با لفظ اجتنبوا که صیغه امر است ما را از قول زور برحذر  داشته ودرعلم  اصول ثابت شده که صیغه امر ظهور دروجوب دارد، پس اجتناب از قول زور واجب است ومرتکب آن گناهکار محسوب می شود .

قول زور چیست ؟

۱- شیخ حر عاملی از کتاب المجالس والاخبار شیخ طوسی ونامبرده از عمربن خرم در حدیثی نقل می کند که: داخل شدم برابی عبدالله(ص) پس فرمود : الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور فما زال یقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بی المجلس وعلمت انه یعنینی .

غنا ، اجتناب کنید از غنا، اجتناب کنید از قول زور و همراه آن فرمود : اجتناب کنید ازغنا، اجتناب کنید، تا مجلس برایم تنگ شد ودانستم منظور آقا من هستم .

۲- ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) در مورد همین آیه شریفه می پرسد.

آقا می فرماید: قول الزور الغناء                       (وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۲۷ حدیث۸)

۳- زیدشحام می گوید:از ابا عبدالله (ع)سوال کردم درباره سخن پروردگار‹‹ عزوجل›› واجتنبوا قول الزور.

امام (ع) فرمودند : قول الزور الغناء                 (وسائل الشیعه جلد ۱۲ باب ۹۹ حدیث ۲)

۴- عبدالعلا گوید، از جعفربن محمد(ع) سوال کردم از این سخن خدای عزوجل فرمود :

الرجس من الاوتان الشطرنج وقول الزور الغناء

پلید از بتها، شطرنج و قول زور غناست. از احسنت گفتن به مغنی ‹‹خواننده ونوازنده›› اجتناب کنید:

۵- صحیحه حماد بن عثمان از ابی عبدالله(ع) می گوید : از امام (ع) راجع به قول زور سوال کردم فرمود: ازجمله قول زور است سخن آدمی به کسی که غنا می خوانداحسنت است( یعنی خوب خواندی)

زور یعنی چه ؟

سخنی که مایل از جهتش باشد، سخنی که در خلاف جهت است، سخن باید حق باشد و سازنده ، نه باطل ومفسده انگیز ، راهگشا باید نه گمراه کننده، سازنده باشد نه ویرانگر .

از شرکت در مجالس غنا پرهیز کنید .

والذین لایشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما

و کسانی که شاهد برمجالس زور نیستند و هر گاه به لغوی گذر کنند از آن کریمانه عبور کنند .

این آیه در ضمن آیاتی است که خدای متعال عباد رحمانش را توصیف می کند :

و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً

بندگان خدای رحمان همانهایند که برروی زمین با وقار وشکوه تمام حرکت می کنند وهرگاه نادانان با آنان سر به سخن شوند گویند: شما را سلامی بادتا به اینجا می رسد که می فرماید: والذین یقولون

ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قره عین و اجعلنا للمتقین اماما وآنان که می گویند

خدایا ببخش برما از همسرانمان وفرزندانمان ، کسانی را که نور چشم ما باشند وخدایا ما را پیشوای متقین بگردان.

نکته ای به کاربران اینترنتی

کاربران اینترنتی هم باید بدانندکه : آیه برای آنها نیز پیام دارد

که اولا لا یشهدون الزور ( درقدم نخست باطل را شاهد نیستند )

وارد سایت های باطل، سکسی ، گمراه کننده و … نمی شوند و هرگاه در حال جستجو به یکی از این سایت ها برخورد کردند مروا کراما کریمانه عبور می کنند  .

مطلب پیشنهادی

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه سیزدهم

ترجمه موسیقی شفای بوعلی – خالقی بسمه تعالی ابن سینا کتاب ویژه فلسفیش که به ...

غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام جلسه دوازدهم

تکمیل مباحث گذشته درمورد غنا : آیا تغنی به قرآن جایز است . شیخ صدوق ...