پیشنهاد مطالعه
خانه > Gadmin

Gadmin

انوار مولا المهدی در کلام حضرت باری-قسمت دوم

حضرت مولی صاحب الزمان امام یازدهم ازذریّه امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرتش خود به آن تصریح فرموده: درحدیث اصبغ بن نباته: «ولاکن فکّر ت فی مولودیکون من ظهری الحادی عشر من ولدی ؛هوالمهدیّ یملأها عدلًاکماملئَت جورا وظلمًا»(کمال الدین ج۱ص۲۸۹) ولاکن  فکر نمودم در باره ی  مولودی که از پشت من یازدهمین  از فرزندان من است اوهمان مهدی است که آن ...

توضیحات بیشتر »

انوار مولا المهدی در کلام حضرت باری-قسمت اول

بسم  اللّه الرحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین.اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمدکما محمّدأهل لذلک.  السلام  علی القائم المنتظر والعدل المشتهر       امام قائم مهدیِّ غائبِ منتظر در آینه ی قرآن یا اینچنین عرضه داریم: امام قائم مهدیِّ غائب منتظر درقرآن کریم وذِکرحکیم واو همان امامِ وعده شده درکتب انبیاء الهی وهمان امامیست که وصف جمیلش درسراسر این کتاب مقدس ...

توضیحات بیشتر »

کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و هفتم(بخش دوم)

 کشف جمال حقیقت برای ابوالحسن ضراب اصفهانی {إنّ هذا لهو حق الیقین} پس در قلبم قرار گرفت که من این مردی راکه می دیدم  داخل می شود وخارج می شود اوست.پس ده درهم صحیح برداشتم  که شش تاازآنها رضوی بودند مسکوک به سکّه {امام} رضاعلیه السلام که آنها رامخفی داشته بودم تادرمقام ابراهیم بیفکنم وقبلاچنین نذری نموده بودم؛وآن رانیت کرده ...

توضیحات بیشتر »

کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و هفتم(بخش اول)

جریان ابوالحسن ضرّاب اصفهانی جریان ابوالحسن ضرّاب اصفهانی راوی صلوات عصرجمعه(الغیبه ص۱۸۳) این مرد شیعه امامی مخلصی اهل اصفهان بود وبا عدّه ای ازهمشهریانش درسال ۲۹۲ه ق عازم سفرحج می شوند ودست تقدیر الهی براو چیزی می نویسدکه شایدهرگزبه آن گمان نمی برد.حال باهم پای سخنش می نشینیم:درسال ۲۸۱ حج نمودم وباقومی مخالف از اهل شهرمان بودم پس وقتی که ...

توضیحات بیشتر »

کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و ششم

سئوال ازیک حدیث فقهیّ(وسائل الشیعه به شماره ی حدیث۸۰۱۰)احمدبن علی طبرسی درکتاب احتجاج از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری نقل می کند که از صاحب الزمان علیه السلام از-جواز دست کشیدن برسر و صورت بعد از قنوت می پرسد به جهت حدیثی که روایت شده : “أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن یرد ّیدی عبدصفرا بل یملأهارحمه “ ...

توضیحات بیشتر »

کلمات نورانی امام زمان از آغاز تا کنون-قسمت بیست و پنجم

هرکه به اوپناه آورد  نجات یافت {وأمن من لجأ الیکم=هرکه به شما پناه آورد ایمن شود/خط أمان رسد هرکه را به شما آورد}(زیارت جامعه کبیره) فضل بن شاذان نیشابوری ثقه ی جلیل القدرکه گویا صاحب صدوهشتادکتاب تصنیفی بوده واز اصحاب امام جواد علیه السلام که درعصر مولا امام عسکری به عالم بقاإرتحال می نمایدگوید:ماراحدیث کرد ابراهیم بن محمّدبن فارس نیشابوری:وقتی ...

توضیحات بیشتر »