پیشنهاد مطالعه
خانه > مقالات فارسی > نهج البلاغه > نمونه هایی از کلام پر اعجازمولا در نهج البلاغه جلسه بیستم و هفتم

نمونه هایی از کلام پر اعجازمولا در نهج البلاغه جلسه بیستم و هفتم

سلسله مباحث  پیرامون قرآن از خطبه ۱۵۵ قسمت پنجم

راستگویان کیانند؟

من قال بهصدق ومن عملبه سبقمن قال به صدق  ومن عمل به سبق

هرکه به قران سخن گوید راست گوید وهر انکو به قرآن عمل کند پیشی گیرد.

راستگوی واقعی کیست؟ان کس که هر چه گوید از کتاب خدا باشد و یامطابق با کتاب خدا چرا:قل صدق الله بگو خدا راست میگوید خدا صادق است و دروغ بر خدا محال؛ چرا که منشا دروغ یا جهل است و یا فقر و یا ترس و یا سرشت زشت و هر چهار بر خدا محال است و چون خدا صادق است پس قرانش نیز صادق است و پیام اورش اورنده  نیزصادق

والذی جاء بالصدق وصدّق به إذجاءه أولئک هم المتّقون

 و انکس که با صدق اید (و یا صدق و راستی اورد )و راستی را تصدیق کند آنگاه که اوراآید انان تنها تقوی پیشگانند.

پس هر که منشاء گفتارش قران باشد صادق است

و هر که به قران عمل نمایید سابق است چرا؟ عامل به کتاب خدا یعنی به کتاب خدا یعنی به همه ایات و قران شیوهِء سابق مجنون را و نتیجه ان را به ما ارائه میدهد

لمثل هذا فلیعمل العاملون(صافات) به مثل این-همانند پیشتازی که قدرت سر زدن از بهشت بر جهنم و گفتگوی با جهنمی را دارد-پس باید عمل کنند عمل کنندگان

وفی ذلک فلیتنا فس المتنافسون(مطففین) و در رسیدن به این مقامات باید اهل رقابت با یکدیگر کنند

در وجهه دیگر سابق یعنی کسیکه در قیامت نماند و از خیل بهشتیان فاصله نگیرد چون کتاب خدا به ما میگویید منافقین در قیامت ان زمان که مومنان با نورشان به سوی بهشت فضای محشر را در هم مینوردند به مومنان گویند:انظرونا نقتبس من نورکم(حدید) به ما مهلت دهید صبر کنید تا از نورتان شعله برگیریم،بهره گیریم ولی کسیکه به  قرآنخدا عمل میکند مومن است و نه منافق نورش پیشاپیش را روشن میکند شتاب میگیرد و مومن ملازم با نورش پس منافق و فاسق را جای میگذارد

و چون کلام مولا در حکم بنیان مرصوص(ستون،بنای خلل ناپذیر)است لذا سخنان ان حضرت بعضی بعض دیگر را تشدید محکم میکند این کلام در نهج البلاغه  نتیجه نظیر دارد:الیوم مضمار و عذا السبق

امروز جونگاه تربیت  روح است و فردا جایزه

چگونه باید این روح تربیت شود با عمل به کتاب خدا کی نتیجه گیرد؟فردا

سخنی با شهروندان زرتشتی

شما که مفتخر به کلام جناب زرتشت که اصول رستگاری سه چیز است گفتار نیک،پندار نیک،کردار نیک

راه رسیدن شما در هر سه وجهه تنها با رجوع به کتاب خداست .شما میدانید امیر المومنین دانشمند بی نظیری و کسی از دین باوران در صدق مولا شکی ندارد گوید:من قال به صدق:هر که به کتاب خدا سخن گوید صادق است .پس بیایید با هم باشیم و با هم به کلام خدا عمل میکنیم

مطلب پیشنهادی

نمونه هایی از کلام پر اعجازمولا در نهج البلاغه جلسه بیستم و هشتم

سیمای قرآن درکلام إمام:(خطبه۱۸) آیه ۸۲ از سوره ی نساء ، گواه بر چه امریست؟ پاسخ: ...

نمونه هایی از کلام پر اعجازمولا در نهج البلاغه جلسه بیستم و ششم

قرآن در دیدگاه مولا امیرالمومنین علی ع – قسمت چهارم   چرا باید با قرآن ...